Πρόεδρος: Ελένη Κοσσυφίδου

Αντιπρόεδρος: Αλεξάνδρα Μάρα- Δημητρίου

Γραμματέας: Μαρία Πολυδώρου

Ταμίας / Έφορος δραστηριοτήτων: Αριστοτέλης Καραγκούνης

Αναπληρωτής Ταμίας: Μαρία Δεβολή

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος : Ανδρέας Προβελέγγιος

Mέλος: Σοφία Χατζηπαναγιώτου

Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Χαρικιόπουλος