Πρόεδρος: Αριστοτέλης Καραγκούνης

Αντιπρόεδρος: Ελένη Κοσσυφίδου

Γραμματέας: Μαρία Πολυδώρου

Ταμίας: Κωνσταντίνα Μακρή

Έφορος δραστηριοτήτων: Αλεξάνδρα Μάρα- Δημητρίου

Mέλος: Σοφία Μαυροπούλου

Μέλος: Δερβίσης Παναγιώτης

Αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Μαγκανάρη

Αναπληρωματικό μέλος: Χατζηπαναγιώτου Σοφία