Πρόεδρος: Βαλερύ Σαιέρ

Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Καραγκούνης

Γραμματέας: Ιωάννα Ούλη

Ταμίας: Περικλής Χριστοδουλόπουλος

Έφορος δραστηριοτήτων: Ελένη Κοσσυφίδου

Mέλος: Σοφία Μαυροπούλου

Μέλος: Δερβίσης Παναγιώτης

Αναπληρωματικό μέλος: Αλεξάνδρα Μάρα- Δημητρίου

Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Χαρικιόπουλος