Πρόεδρος: Βαλερύ Σαιέρ

ΑντιπρόεδροςΑριστοτέλης Καραγκούνης

Γραμματέας: Ιωάννα Ούλη

Ταμίας: Περικλής Χριστοδουλόπουλος

Έφορος δραστηριοτήτωνΕλένη Κοσσυφίδου

Mέλος: Σοφία Μαυροπούλου

Μέλος: Δερβίσης Παναγιώτης

Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος Χαρικιόπουλος

Αναπληρωματικό μέλος: Καλλιόπη Παντελέων