Επίτιμα μέλη

Επίτημα μέλη μπορούν να ανακυρηχθούν, με απόφαση του Δ.Σ., Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επιτυχία των σκοπών της Γιόγκα ή του σωματείου.  Τα επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.