Αποτελέσματα 4
I.D.YOGA
Διαλογισμός Σεμινάρια

Πραναγιάμα (e-course)

Πάροδος Λ. Βουλιαγμένης 120, Ελληνικό

I.D.YOGA
Εκπαίδευση Δασκάλων

Ζωντανή On-line Εκπαίδευση Δασκάλων Γιόγκα 300 Ωρών

Πάροδος Λ. Βουλιαγμένης 120, Ελληνικό

I.D.YOGA
Εκπαίδευση Δασκάλων

Εκπαίδευση Δασκάλων Γιόγκα 200 Ωρών

Πάροδος Λ. Βουλιαγμένης 120, Ελληνικό

I.D.YOGA
Διαλογισμός

Atma Suddhi Krama (e-course)

Πάροδος Λ. Βουλιαγμένης, 120 1ος όροφος, Ελληνικό