Κώδικας Δεοντολογίας

Η έννοια του συγκεκριμένου Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας είναι να προσδιορίζει το ήθος και τη συμπεριφορά που αρμόζουν στα μέλη του «Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας».

 

Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αρμονική σχέση των μελών καθώς και για την εξυπηρέτηση των στόχων, των ιδανικών και των ευθυνών του Συλλόγου μας. Οι βασικές αρχές της Γιόγκα, πάνω στις οποίες βασίζεται ο Κώδικας αυτός, είναι παγκόσμιες και πανανθρώπινες, εξασφαλίζουν τον σεβασμό στην πολιτισμική και στην πνευματική κληρονομιά κάθε χώρας.

Έτσι, τηρώντας τους όρους του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, τα μέλη συμφωνούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη  πνευματικής αγωγής και παιδείας των ασκούμενων στη Γιόγκα, ώστε να καταστούν υγιώς δημιουργικά άτομα της κοινωνίας για να συμμετέχουν στην Εθνική μας πρόοδο.

 

Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο μέλος οφείλει να διαβάσει και να συμφωνεί με τους όρους του Κώδικα, προκειμένου να γίνει δεκτό από τον Σύλλογό μας.

HYA_main logo-EN

Κώδικες που ισχύουν για όλα τα μέλη

 • Οφείλω να ενεργώ, πάντα και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας.
 • Μέσα στο πνεύμα της ενότητας και της αγάπης, που διέπει τη Φιλοσοφία της Γιόγκα, θα απέχω από κάθε μορφή επίκρισης άλλων μεθόδων, διαφορετικών συστημάτων, ή συναδέλφων μελών, ή Πνευματικών Διδασκάλων, δημόσια ή μέσα σε ομάδες, ή στην τάξη μου.
 • Θα καλλιεργώ και θα τηρώ το πνεύμα της Ενότητας, της Συνεργασίας και της έμπρακτης Αγάπης, προσφέροντας τη συμμετοχή μου για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιώ τον Σύλλογο για προσωπικό όφελος εις βάρος των υπολοίπων μελών.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιώ τον Σύλλογο για διάδοση πολιτικών ή θρησκευτικών μου πεποιθήσεων, προπαγάνδας και προσηλυτισμού.
 • Δεν πρέπει να διαφημίζω ή να ισχυρίζομαι δημόσια πως κατέχω υπερφυσικές γνώσεις ή δυνάμεις και να τις χρησιμοποιώ για να επηρεάζω ή να κατευθύνω άλλους.
 • Οφείλω να προσπαθώ καθημερινά να τηρώ τους ηθικούς κώδικες συμπεριφοράς των Γιάμα – Νιγιάμα του Πατάντζαλι.
 • Οφείλω να βοηθώ τους ασκούμενους, να αναγνωρίζουν τις βασικές πνευματικές Αλήθειες που πρεσβεύει η Γιόγκα.
 • Οφείλω να έχω την ειλικρίνεια να παραδέχομαι τα όρια των γνώσεων και των ικανοτήτων που διαθέτω πάνω στο αντικείμενο της Διδασκαλίας της Γιόγκα.
 • Οφείλω να είμαι έτοιμος να συστήνω στους ασκούμενους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την πρόοδό τους, να συμβουλευτούν κάποιον άλλο Δάσκαλο.
 • Οφείλω να συστήνω στους ασκούμενους να ζητάνε τη βοήθεια από ειδικό επιστήμονα για προβλήματα υγείας.
 • Οφείλω σε όλες τις περιπτώσεις να γνωρίζω ποιες γνώσεις ή τεχνικές είναι χρήσιμες για τους ασκούμενους και ποιες επιβλαβείς.
 • Δεν επιτρέπεται να συνάπτω ερωτικές ή σεξουαλικές σχέσεις με τους μαθητές, ούτε να προκαλώ και να ενθαρρύνω παρόμοιες συμπεριφορές των ασκουμένων προς το άτομό μου.
 • Δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρομαι απρεπώς ή υποτιμητικά στους ασκούμενους ή να τους εκμεταλλεύομαι με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Οφείλω να τηρώ εχεμύθεια για κάθε πληροφορία προσωπικής φύσης που μου εμπιστεύονται οι μαθητές και οι συνάδελφοί μου.
 • Θα σέβομαι την ελεύθερη βούληση των ασκουμένων. Δεν θα τους πιέζω να κάνουν ασκήσεις και τεχνικές που δεν μπορούν να εξασκήσουν (για λόγους υγείας ή φυσικής κατάστασης).
 • Δεν θα  πιέζω τους ενδιαφερόμενους ( με έμμεσο ή άμεσο τρόπο ) να γίνουν ή να παραμείνουν μαθητές μου ή να τους απαγορεύω να ακολουθούν άλλο είδος Γιόγκα εκτός αυτού που διδάσκω εγώ.

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους παραπάνω κανόνες. Σε περίπτωση παραβίασής τους η επιτροπή Δεοντολογίας έχει το δικαίωμα να με καλέσει σε απολογία και οφείλω να αποδεχτώ την απόφασή της.