Ο Σύλλογος

"Hellenic Yoga Association"

O Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας -Hellenic Yoga Association- ιδρύθηκε το 2008 για να αναδείξει τη φιλοσοφία της Yoga ως ένα σύστημα αυτογνωσίας, αυτο-βελτίωσης και ανάπτυξης της συνειδητότητας. Σκοπός μας είναι η διάδοση των διαφορετικών συστημάτων Yoga και η ενημέρωση του κοινού για το φιλοσοφικό υπόβαθρο, τις πρακτικές εφαρμογές και τα οφέλη τους. Ο Σύλλογός μας επιθυμεί να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας με όλους τους δασκάλους της χώρας για Ενότητα, Στήριξη και Συνεργασία.


Γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήσαμε στην ιστοσελίδα μας ένα ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ δάσκαλων & σχολών σε ολόκληρη την Ελλάδα που είναι εγγεγραμμένα μέλη του H.Y.A. Προσφέρουμε σε όλα τα μέλη μας την δυνατότητα να δημιουργήσουν την δική τους σελίδα/προφίλ και να προβάλουν το έργο τους με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες του τις δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, τη γνωριμία του κοινού με τη Yoga μέσω των Open Yoga Days, Φεστιβάλ Yoga, Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες παρεμφερείς δράσεις.

 

Με τη διοργάνωση διαφόρων επιμορφωτικών σεμιναρίων επιχειρεί να υλοποιήσει τον κύριο σκοπό του που είναι η ανάδειξη της φιλοσοφίας της Yoga, αλλά παράλληλα και να διασφαλίσει τον εκπαιδευτικό του ρόλο στη χώρα, καθώς και τη σωστή μετάδοση των παραδοσιακών αρχών και διδασκαλιών της Yoga.

Ένας ακόμη –πολύ σημαντικός– αντικειμενικός σκοπός του Συλλόγου είναι να επιτύχει την προάσπιση, τη θεσμοθέτηση και την επαγγελματική αναγνώριση του κλάδου των δασκάλων Yoga στην Ελλάδα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου τα τελευταία 6 χρόνια βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με την Πολιτεία ώστε να βρεθεί ένα κοινό εδάφος και να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

 

Κάθε χρόνο, κάνουμε φιλανθρωπικές δωρεές σε διάφορα ιδρύματα, κοινότητες, φυλακές κ.ά. που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.

 

Σας περιμένουμε όλους με χαρά, με την ευχή να γίνουμε όλοι μια μεγάλη οικογένεια!

 

Η Ισχύς εν τη Ενώσει 

Η Επιστήμη της Yoga

Νέα Μέλη του Hellenic Yoga Association