Υπάρχουν τρία είδη μελών στο Σύλλογο Γιόγκα Ελλάδας , σύμφωνα με το καταστατικό : Τακτικά. Δόκιμα και Απλά

Προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών είναι:

 • Να έχουν εκπαιδευτεί σαν δάσκαλοι σε σχολή ανεγνωρισμένου από τον Σύλλογο κύρους τουλάχιστον 200 ωρών
 • Να έχουν αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 3 ετών 

Υποχρεώσεις τακτικών μελών

 • Να πληρώνουν τις οικονομικές τους εισφορές
 • Να είναι παρόντα στις Γενικές Συνελεύσεις
 • Να συμμετάσχουν  στις εργασίες και τις εκδηλώσεις του συλλόγου, στην προσπάθεια να υλοποιηθούν οι σκοποί του

Δικαιώματα τακτικών μελών

 • Να προβάλλουν τις απόψεις τους στις Γενικές Συνελεύσεις
 • Να εκλέγουν και να εκλέγονται
 • Να εγγράφονται στην ιστοσελίδα του συλλόγου και να συμμετάσχουν με άρθρα τους
 • Να έχουν πλήρη πρόσβαση στο πακέτο προνομίων των τακτικών μελών

Προϋποθέσεις εγγραφής τακτικών μελών είναι:

 • Να είναι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι γιόγκα η΄να έχουν εκπαιδευτεί σαν δάσκαλοι αλλά να μην εκπληρώνουν τις προυποθέσεις των τακτικών μελώνν

Υποχρεώσεις δόκιμων μελών

 • Να πληρώνουν τις οικονομικές τους εισφορές
 • Να είναι παρόντα στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου αλλά όχι με δικαίωμα ψήφου
 • Να συμμετάσχουν στις εργασίες και τις εκδηλώσεις του συλλόγου, στην προσπάθεια να υλοποιηθούν οι σκοποί του

Δικαιώματα δόκιμων μελών

 • Να έχουν πλήρη πρόσβαση στο πακέτο προνομίων των τακτικών μελών

Τα απλά ή δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν:

 • Μαθητές της Γιόγκα
 • Άτομα που είναι φιλικά κείμενα προς τη Γιόγκα

Αυτά τα μέλη δεν υποχρεούνται και δεν μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, αλλά μπορούν και ενθαρρύνεται να συμμετέχουν ενεργητικά για την ευόδωση των σκοπών του συλλόγου.

Βήμα 1ο

Διαβάστε προσεκτικά το καταστατικό και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας . Κατόπιν συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης εγγραφής. Όσα έγγραφα δεν τα έχετε διαθέσιμα, μπορείτε να τα στείλετε αργότερα στο info@hellenicyogaassociation.gr. Μόλις εγκριθεί η αίτηση σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης.


Βήμα 2ο

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας πληρώνοντας το ποσό της εγγραφής (20 ευρώ) και της ετήσιας συνδρομής (40 ευρώ) με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

α) Με ηλεκτρονική μεταφορά (ebanking)
Δικαιούχος :  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
IBAN: GR9001401530153002002003616
Τράπεζα: ALPHA

β) Πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ΕΔΩ

γ) Με μετρητά σε ένα από τα 1000 σημεία της Viva που είναι κοντά σας.

Σε αυτή την περίπτωση ζητήστε μας στο info@hellenicyogaassociation.gr, να σας στείλουμε τον απαραίτητο κωδικό πληρωμής.

Βήμα 3ο

Συμπληρώστε το Ενημερωτικό Δελτίο Τακτικού Μέλους με τα στοιχεία της σχολής σας για να τα ανεβάσουμε στη ιστοσελίδα μας.

Αν θέλετε να δημοσιευτούν άρθρα σας στην ιστοσελίδα μας, στείλτε τα στη Γραμματεία (info@hellenicyogaassociation.gr)

Βήμα 1ο

Διαβάστε προσεκτικά το καταστατικό και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας . Κατόπιν συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης εγγραφής. Όσα έγγραφα δεν τα έχετε διαθέσιμα, μπορείτε να τα στείλετε αργότερα στο info@hellenicyogaassociation.gr. Μόλις εγκριθεί η αίτηση σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης.


Βήμα 2ο

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας πληρώνοντας το ποσό της εγγραφής (20 ευρώ) και της ετήσιας συνδρομής (40 ευρώ) με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

α) Με ηλεκτρονική μεταφορά (ebanking)
Δικαιούχος :  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
IBAN: GR9001401530153002002003616
Τράπεζα: ALPHA

β) Πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ΕΔΩ

γ) Με μετρητά σε ένα από τα 1000 σημεία της Viva που είναι κοντά σας.

Σε αυτή την περίπτωση ζητήστε μας στο info@hellenicyogaassociation.gr, να σας στείλουμε τον απαραίτητο κωδικό πληρωμής.

Βήμα 3ο

Συμπληρώστε το Ενημερωτικό Δελτίο Μέλους με τα στοιχεία  σας .

Αν θέλετε να δημοσιευτούν άρθρα σας στην ιστοσελίδα μας, στείλτε τα στη Γραμματεία (info@hellenicyogaassociation.gr)

Βήμα 1ο

Διαβάστε προσεκτικά το καταστατικό και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας . Κατόπιν συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης εγγραφής. Όσα έγγραφα δεν τα έχετε διαθέσιμα, μπορείτε να τα στείλετε αργότερα στο info@hellenicyogaassociation.gr. Μόλις εγκριθεί η αίτηση σας θα λάβετε email επιβεβαίωσης.


Βήμα 2ο

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας πληρώνοντας το ποσό της εγγραφής (10 ευρώ) και της ετήσιας συνδρομής (20 ευρώ) με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

α) Με ηλεκτρονική μεταφορά (ebanking)
Δικαιούχος :  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
IBAN: GR9001401530153002002003616
Τράπεζα: ALPHA

β) Πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ΕΔΩ

γ) Με μετρητά σε ένα από τα 1000 σημεία της Viva που είναι κοντά σας.

Σε αυτή την περίπτωση ζητήστε μας στο info@hellenicyogaassociation.gr, να σας στείλουμε τον απαραίτητο κωδικό πληρωμής.