Πληρωμές

Μπορείτε να πληρώσετε τη Δωρεά / Συνδρομή / Εγγραφή / Πληρωμή σας με τους παρακάτω τρόπους:

α) είτε με κατάθεση στον λογαριασμό της ALPHA BANK :

Δικαιούχος : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

IBAN: GR9001401530153002002003616

Αιτιολογία: Το επίθετό σας

β) είτε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ΕΔΩ

γ) είτε με μετρητά σε ένα από τα 1000 σημεία της Viva που είναι κοντά σας

Σε αυτή την περίπτωση ζητήστε μας, στο info@hellenicyogaassociation.gr, να σας στείλουμε τον απαραίτητο κωδικό πληρωμής.